Gebruiksvoorwaarden

Privacy 

Op onze website zijn de privacyvoorwaarden van Abibia B.V. van toepassing. 

 

Vrijwaring

Abibia B.V. is verantwoordelijk voor de website riskstudio.com en besteedt de uiterste zorg aan de opzet hiervan. Op deze website verwijzen wij naar publicaties in openbaar toegankelijke bronnen. Abibia B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen en evenmin voor de wijze waarop deze websites omgaan met uw (persoons)gegevens. Wij kunnen niet instaan voor de volledigheid, juistheid, actualiteit of toepasbaarheid van de gepubliceerde artikelen. Dit geldt ook voor bewerkingen hiervan, zoals samenvattingen of opsommingen die wij maken van elders geplaatste artikelen. Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor mogelijke schade die voortvloeit uit of die verband houdt met het gebruik van onze website. Wij bieden geen garanties op de beschikbaarheid van de website en de publicaties waarnaar wij verwijzen.


Wij respecteren de rechten van de organisaties en/of personen van de door ons verzamelde en gepubliceerde artikelen. Bij ieder door ons gepubliceerd artikel of een samenvatting daarvan, is een link vermeld die leidt naar het originele artikel.


Meningen, beweringen of anderszins, die worden geuit in gepubliceerde artikelen, zijn de verantwoordelijkheid van de auteur(s) en weerspiegelen niet die van Abibia B.V. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk en zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade die hieruit voortvloeit.


Contactgegevens 

Abibia B.V. 

Vijverlaan 30 

6822 HE Arnhem

+31 85 0605430

KvK 71924671 

NL